Dofinansowania WFOŚiGW

 • Logo

  Zakup ubrań specjalistycznych

  Zakupy dotowane przez WFOŚiGW w Warszawie

  W 2019 roku Powiat Lipski realizuje zakup sprzętu z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. „Zakup ubrań specjalistycznych – nowe ubrania typu NOMEX na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.300,00 zł.

  16.09.2019

 • Zakup koparko ładowarki

  Zakup koparko-ładowarki do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

 • Plany urządzania lasów

  Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego nie stanowiących własności Skarbu Państwa a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Lipsko, Solec nad Wisłą oraz Chotcza, obręby: Baranów, Gustawów, Niemeryczów, Zajączków dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl