Dotacja przyznana na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego

Projekty realizowane ze środków Budżetu Państwa » Dotacja przyznana na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA SKARBU PAŃSTWA reprezentowanego przez MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dotacja przyznana na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

Dofinansowanie: 74 192,00 zł

Całkowita wartość: 92 740,00 zł

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły – Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą - w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w OPW.