Informacja o działalności punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja » Informacja o działalności punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują poniżej wskazane zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lipskiego.

Porady są udzielane są w Lipsku codziennie w budynku przy ul. Partyzantów 4 (budynek, w którym znajduje się Wydział Komunikacji i Transportu) oraz w budynkach gmin z terenu Powiatu Lipskiego!

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 48-37-83-011

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Ponadto osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły uzyskać poradę stacjonarnie w Budynku mieszczącym się przy ul. Rynek 1, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informację o takiej potrzebie należy zgłosić podczas zapisywania się na wizytę.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Publicznych z Radomia

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

Poniedziałek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Link

Budynek Urzędu Gminy Ciepielów - Ciepielów ul. Czachowskiego 1

Wtorek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

Budynek Urzędu Gminy Rzeczniów – Rzeczniów 1

Środa

Godz. 8.00-12.00

BRAK

TAK

Budynek Urzędu Gminy Sienno – Sienno ul. Rynek 36/40

Czwartek

Godz. 8.00-12.00

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

TAK

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Solec n. Wisłą

– Solec n. Wisłą

ul. Rynek 1

Piątek

Godz. 8.00-12.00

BRAK

NIE

2

Punkt prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych

Ul. Partyzantów 4, 27-300 Lipsko

Pon.-Czw. godz. 13.00-17.00

Pt. godz. 12.00-16.00

BRAK

nie

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Link

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Punkt prowadzony przez Fundację „Instytut Spraw Publicznych”

Budynek Urzędu Gminy Chotcza – Chotcza-Józefów 60

Pon. godz. 8.00-12.00

Brak

TAK

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30

pod nr 483783011

Link

 

MEDIACJA– dyżur specjalistyczny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania porady w formie zdalnej.

Porady będą udzielane w formie zdalnej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej w następujący sposób:

Porady w formie poczty email będą udzielane pod adresem npp@powiatlipsko.pl, na który prosimy przesyłać wszelką korespondencję.

Porady w formie telefonicznej będą udzielane zgodnie z poniższym harmonogramem pod wskazanymi numerami telefonów.

 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez radcę prawnego pod numerem telefonu  +48 790 606 085

Poniedziałek - 13.00 - 15.00

Wtorek - 13.00 - 15.00

Środa - 13.00 - 15.00

Czwartek - 13.00 - 15.00

Piątek - 12.00 - 14.00

  

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez adwokata pod numerem telefonu  +48 790 606 085

Poniedziałek - 15.00 - 17.00

Wtorek - 15.00 - 17.00

Środa - 15.00 - 17.00

Czwartek - 15.00 - 17.00

Piątek - 14.00 - 16.00

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Fundacja „Instytut Spraw Publicznych”

Porady prawne udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu +48 531 672 711

według harmonogramu:

Poradnictwo prawne w następujące dni:

    Wtorek - 8.00 – 12.00

    Środa - 8.00 – 12.00

    Czwartek - 8.00 – 12.00

    Piątek – 8.00 – 12.00

 

Poradnictwo obywatelskie odbywa się w poniedziałki  w godz. 8.00 – 12.00.

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest pod numerem telefonu +48 660 707 183

 

Możesz nam przekazać swoją opinię o udzielonej poradzie!

W każdym punkcie zlokalizowane są urny, do których można wrzucić ankietę dotyczącą satysfakcji z udzielonej porady!

Części B karty pomocy (ankieta satysfakcji) nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoby uprawnione mogą listownie (adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1; 27-300 Lipsko), pod numerem telefonu 48-37-83-011 lub przy pomocy adresu e-mail sekretarz@powiatlipsko.pl przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.