Inspektor Ochrony Danych

Struktura organizacyjna urzędu » Inspektor Ochrony Danych

e-mail:  iod@powiatlipsko.pl
pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Anna Zardzewiała - Inspektor.