Kalendarz imprez

Powiatowy kalendarz imprez powstaje w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań u Starosty Lipskiego z gospodarzami poszczególnych gmin powiatu.

Zapraszamy jednostki i organizacje pozarządowe do przesyłania organizowanych przez nich imprez lokalnych w celu aktualizacji kalendarza.

Prosimy również o informacje w przypadku zmian w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Kontakt w sprawie imprez:

Referat Promocji i Rozwoju

tel.: 48 3783034

e-mail: promocja@powiatlipsko.pl.