Organizacje pozarządowe

 • Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

  Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lipskiego - opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Program współpracy na 2020 r.

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

  Dodany 11.07.2019 przez Administrator

 • Program współpracy Powiatu Lipskiego z NGO na rok 2018

  Starostwo Powiatowe w Lipsku serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

  Dodany 26.10.2017 przez Administrator

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

  KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2016

 • Program współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 czerwca br. rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

  Dodany 3.07.2017 przez Administrator

 • Program współpracy z organiacjami pozarządowymi na 2017 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

  Dodany 15.06.2016 przez Administrator

 • Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym

  14.01.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się spotkanie szkoleniowe skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu powiatu lipskiego, poświęcone zmianom w normatywach prawnych regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o finansach publicznych (w części dotyczącej finansów organizacji) wprowadzone w życie w końcu 2015 roku.

  Dodany 15.1.2016 przez Administrator

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

  Zarząd Powiatu Lipskiego serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2016”.

 • Program współpracy z NGO na rok 2015

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

  Dodany 21.5.2014 przez Administrator

 • Program współpracy z NGO na rok 2014

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

  Dodany 21.5.2013 przez Administrator