Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach

Jednostki organizacyjne powiatu » Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach

"Dworek Uroczysko"
Paweł Kozak - kierownik, 
27-310 Ciepielów, Łaziska 101,
tel.  609 804 748 
e-mail:  psdslaziska@powiatlipsko.pl