Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku

Jednostki organizacyjne powiatu » Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku

"Słoneczny Dom"
Beata Laskowska - kierownik, 
27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13,
tel.  fax: (48) 37-81-148. 
e-mail:  psdslipsko@powiatlipsko.pl