Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Struktura organizacyjna urzędu » Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Lokalizacja zespołu: 27-300 Lipsko, ul.Iłżecka 6
e-mail:  pzoon@powiatlipsko.pl
Budynek - ul. Iłżecka 6, (tel. 377-60-10, fax: 48 378-30-44) - Magdalena Gozdur - Przewodniczący Zespołu,
Budynek - ul. Iłżecka 6, (tel. 377-60-10, fax: 48 378-30-44) - Ewelina Zielonka - Sekretarz Zespołu.