Program współpracy Powiatu Lipskiego z NGO na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Program współpracy Powiatu Lipskiego z NGO na rok 2018

Starostwo Powiatowe w Lipsku serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
 

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag, propozycji zmian oraz propozycji nowych zadań do realizacji w odniesieniu do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” .

Prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest w załączniku.
 

Wnioski / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2018 można składać w terminie do dnia 08 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Lipsku

Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

  • osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 32, tel. (48) 3783032