Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Struktura organizacyjna urzędu » Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

e-mail:  kryzys@powiatlipsko.pl
pokój nr 32 (II piętro, tel/fax 3783032 lub wew. 32) - Krzysztof Furmanek - Inspektor, 
pokój nr 32 (II piętro, tel/fax 3783032 lub wew. 32) - Mateusz Bryła - Podinspektor.