RELACJA – POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W LIPSKU 2019

XX Dożynki - Powiatowe Święto Plonów 2019 » RELACJA – POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W LIPSKU 2019

 • Dożynki 2019
  Dożynki 2019

Powiatowe Święto Plonów w Lipsku 2019 - XX dożynki już za nami. Było to bardzo ważne wydarzeniem dla rolników, sadowników, hodowców oraz ich rodzin, ale również wszystkich mieszkańców naszego regionu. Impreza miała charakter uroczysty, oficjalny i rozrywkowy.

 

O godzinie 12.30 przy bramie głównej Stadionu Miejskiego w Lipsku odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych oraz delegacji gminnych z wieńcami dożynkowymi, po czym nastąpił uroczysty przemarsz (korowód) wszystkich delegacji na górną płytę boiska Stadionu Miejskiego. Korowód prowadziły dwie dorożki. W pierwszej siedzieli starostowie dożynek: Anna Pietruszka z Krępy Kościelnej, gm. Lipsko oraz Witold Krukowski z Wiśniówka, gm. Lipsko, w drugiej Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch oraz Wicestarosta powiatu lipskiego -  Maria Węgrzecka.

 

Główne uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną za zbiory. Msza została przygotowana na scenie, ulokowanej na górnej płycie Stadionu Miejskiego. Celebrowali ją: ksiądz Prałat Edward Poniewierski - kanclerz diecezji radomskiej, ksiądz kanonik Henryk Jagieło – Proboszcz Parafii, Dziekanat Dekanatu Lipskiego oraz Ksiądz Stanisław Drąg. Tradycyjne wieńce dożynkowe i chleb (piękny symbol; owoc ciężkiej pracy na roli), zajęły honorowe miejsce przed sceną i zostały poświęcone. Następnie starostowie dożynek wnieśli bochen chleba (wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów) na scenę przekazując go kapłanom na ołtarz.

 

Serdecznie dziękuję za ten chleb dożynkowy, możemy go spożywać dzięki trudowi i pracy naszych rolników. Obiecuję, że podzielę go sprawiedliwie, żeby wszystkim starczyło.... – powiedział Starosta Lipski, po czym chleb podzielono wśród obecnych na uroczystości gości.

Po mszy Starosta Lipski dokonał oficjalnego otwarcia Powiatowego Święta Plonów. Podziękował zaproszonym gościom za przybycie. Wśród nich byli miedzy innymi: Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Marek Suski, minister Wojciech Skurkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, europoseł Adam Bielan, posłowie na sejm RP: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Leszek Ruszczyk, Mirosław Maliszewski, wicemarszałek województwa mazowieckiego - Rafał Rajkowski oraz radni sejmiku województwa mazowieckiego: Radosław Fogiel oraz Leszek Przybytniak.
Następnie odbywały się przemówienia zaproszonych gości.

 

Realizując program Powiatowego Święta Plonów, w kolejnej części odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”. Była to także okazja do wręczenia dyplomów dla najbardziej wyróżniających się dostawców mleka z terenu powiatu lipskiego.

Nastąpiła kolej na tradycyjne obśpiewanie wieńców dożynkowych. Ta część wydarzenia miała na celu przedstawienie działań twórczości związanej z folklorem w naszym regionie. Swój program w kolejności zaprezentowali przedstawiciele:

 • Gminy Ciepielów - zespół „Po Co Ci To” z Wielgiego, 
 • Gminy Chotcza - zespół śpiewaczo - obrzędowy ,,Tymienianki'' z Tymienicy wraz z grupą ,,Małe Tymienianki'' (również jako zespół śpiewaczo – obrzędowy z Tymienicy),
 • Miasta i Gminy Lipsko - Koło Gospodyń Wiejskich w Maruszowie pod nazwą „TERAZ MY”,
 • Gminy Rzeczniów - Chór Rzeczniowiacy,
 • Gminy Sienno - Chór Grazioso z Sienna, pod kierownictwem Alicji i Waldemara Sołtys przy współpracy z Pawłem Kozakiem, 
 • Gminy Solec nad Wisłą – zespół śpiewaczy „Powiślacy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą.

Dziękujemy za piękne prezentacje.

 

W kolejnej części wydarzenia wystąpili lokalni artyści, były też konkursy dla dzieci i dorosłych. Na scenie zaprezentowało się wiele młodych osób, które wyróżniają się umiejętnościami wokalnymi, instrumentalnymi, tanecznymi i akrobatycznymi. Niektórzy na tak dużej scenie wystąpili po raz pierwszy co okazało się spełnieniem ich marzeń.

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu naszym lokalnym artystom:

 • uczniom Szkoły Muzycznej I stopnia z Sienna,
 • uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej z Bąkowej (gm. Ciepielów) za ich prezentację obrzędu darcia pierza,
 • uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy – zespołowi „Aksamitki”,
 • zespołowi wokalnemu „Wianki znad Krępianki”,
 • zespołowi tańca ludowego „Powiślaczki”,
 • grupie akrobatyczna Złota 11 z Krępy Kościelnej,
 • formacji tańca nowoczesnego ALPI,
 • nieformalnej grupie wokalnej „Lipsko Śpiewa”
 • oraz Piotrowi Dłużewskiemu - podopiecznemu Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach.

Tuż przed godziną 20 rozpoczął się występ zespołu „Hit Boyz” z Kielc, który muzyczną oprawą zagrzał zebraną publiczność. Program artystyczny swoim koncertem w klimacie muzyki disco polo uświetniła gwiazda wieczoru - Zespół Mig.

Na zakończenie odbyła się zabawa z DJ.

 

Dodatkowo podczas Powiatowego Święta Plonów zostały zaprezentowane takie działania, które na mapie Polski z powodzeniem mogły wyróżnić powiat lipski.

Swoje stoiska zaprezentowało 13 Kół Gospodyń Wiejskich, wśród nich znalazły się:

 • KGW „Jarzębinki” w Eugeniowie,
 • KGW Aleksandrów Duży i Zapusta,
 • KGW ”Teraz My” z Maruszowa,
 • KGW „Olechowianie” w Olechowie Starym,
 • KGW „Jaworzanki” w Jaworze Soleckim,
 • KGW w Pawłowicach,
 • KGW w Wyględowie,
 • KGW „Motylki” w Przedmieściu Bliższym,
 • KGW w Rybiczyźnie,
 • KGW „Grabowianki” w Grabowcu,
 • KGW w Przedmieściu Dalszym,
 • KGW w Świesielicach,
 • KGW w Gardzienicach Kolonia

oraz 2 Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie „Senior” w Rzeczniowie,
 • Stowarzyszenie KGW „Krępianki”.

Wszystkie stoiska wyróżniał wspólny pierwiastek potencjału kulinarnego, bazujący na produktach rolnych, które na tym obszarze wiodą prym (wiśnia, malina, kapusta i różne zboża). Stoisko z miodem zaprezentowało Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lipskiej. Serdecznie dziękujemy.

 

Podczas wydarzenia zostały także zaprezentowane stoiska stowarzyszeń, instytucji, szkół, firm i wielu organizacji, wśród nich byli m.in.:

 • Nadleśnictwo Zwoleń
 • Nadleśnictwo Marcule
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Powiatowa Rada Mazowieckiej Izby Rolniczej
 • Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
 • Oddział PTTK w Lipsku,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”
 • Komenda Hufca ZHP
 • Związek Sadowników RP
 • Wolna Energia Sp. z o.o.
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lipsku
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
 • Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Lipsko
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennie
 • Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
 • Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
 • Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku – Bus akcji „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”
 • szkoły średnie z terenu powiatu lipskiego:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku,
 • Zespół Szkół Technicznych w Siennie
 • oraz Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
 • GOMAR – Przetwórstwo Owoców i Warzyw
 • AVON

Serdecznie dziękujemy za obecność.

 

Atrakcjami towarzyszącymi były:

 • ogródki gastronomiczne,
 • wesołe miasteczko (karuzele, zjeżdżalnie i inne),
 • prezentacje sprzętu rolniczego (firma New Holland)
 • przejażdżka bryczką dzięki uprzejmości naszych powiatowych hodowców koni: Piotrowi Chmielnickiemu i Stanisławowi Wach
 • konkursy

 

Współorganizator wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Partnerzy:

 • RDC – Radio dla Ciebie
 • Enea Wytwarzanie

Serdecznie dziękujemy również sponsorom naszego wydarzenia, a są to:

 • Wolna Energia
 • Henryk Amanowicz - Dobrosławów
 • Elżbieta Grabska- „Cud Miód Malina”
 • Jan Wiosna
 • Rafał Tomczyk- Kwiaciarnia „Róża”
 • Enea- Kozienice
 • Marcin Skrobisz - Usługi stolarskie
 • Marek Studniarz – Piekarnia
 • Publima
 • Marbet
 • Mirosław Buszkiewicz – MBUS
 • Piotr Biesiada – SIGNAL
 • Lucyna i Paweł Asendy – AKROL
 • Grzegorz Włodarski- PPU-H DREWTRAK
 • Bank Spółdzielczy w Lipsku
 • Fryziel Marian- Sklep Majka
 • Scandic Food Sp. Z o.o.
 • Beata Soboń- Zajazd Gołębiowski
 • Zardzewiały Jarosław –FH-U Jarmex
 • Borek Roman- EKOROM Usługi Instalacyjno-Budowlane
 • Mleko Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oddz. Lipsko
 • Mazowiecka Izba Rolnicza-Związek Wzajemności Członkowskiej „Mazowsze” działający w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Krzysztof Siwiec - Stawy Rybne
 • Barbara Wójtowicz -1001 Drobiazgów
 • Piekarnia „Pod Telegrafem”
 • Gomar- Przetwórstwo Owoców i Warzyw
 • Joanna i Rafał Kozak
 • Lewiatan
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Jabłońscy
 • Hurtownia KINGA
 • Kingspan
 • Rapo Grupa
 • Marian Fałek - Agro Famex
 • Anna Pietruszka
 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipsku

Fotorelacja - materiały SP Lipsko, 

Fotorelacja - autor: K.Furmanek

Tekst: SP w Lipsku