Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym

Organizacje pozarządowe » Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym

14.01.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się spotkanie szkoleniowe skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu powiatu lipskiego, poświęcone zmianom w normatywach prawnych regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o finansach publicznych (w części dotyczącej finansów organizacji) wprowadzone w życie w końcu 2015 roku.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób zainteresowanych wprowadzonymi zmianami.

Spotkanie rozpoczął Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Marian Wodnicki, a część szkoleniową poprowadził Andrzej Rybus - Tołłoczko - współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wiedza w jaką zostali wyposażeni uczestnicy spotkania z pewnością pomoże stowarzyszeniom w ich funkcjonowaniu i rozwoju na arenie powiatu lipskiego. Wiele zmian w przepisach prawnych jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy powoduje, iż łatwiej będzie założyć stowarzyszenie, będzie też nieco łatwiej prowadzić rozliczenia finansowe, ale też spada duża odpowiedzialność na Zarządy stowarzyszeń.

Ponadto spotkanie było okazją do integracji i bliższej współpracy JST (jednostek samorządu terytorialnego) oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w środowisku powiatu lipskiego, wspólnego poznania się i wymiany doświadczeń.

Przedstawiciele 3 sektora wysoko ocenili prowadzone szkolenie. Materiały szkoleniowe zostaną rozesłane przez pracowników Starostwa Powiatowego za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń.

Z ramienia Urzędu Starostwa w spotkaniu uczestniczyli również: Monika Gołębiowska - Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji (wydział prowadzący rejestr klubów sportowych i UKS) oraz Krzysztof Furmanek - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w którym prowadzony jest rejestr organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu powiatu lipskiego.

Na zakończenie prowadzący poinformował również o planowanych terminach ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2016 roku.

Opracował: Krzysztof Furmanek

Foto: K. Furmanek

 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016
 • 14.01.2016
  14.01.2016