Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej

Struktura organizacyjna urzędu » Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej

e-mail:  zos@powiatlipsko.pl
pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Ewelina Pisarek - Inspektor,
pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Anna Zardzewiała - Inspektor.