Staż - klucz do rynku pracy I edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki » Staż - klucz do rynku pracy I edycja

 • Logo POKL
  Logo POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 • Podsumowanie

  Podsumowanie I edycji projektu.

  Dobiegła końca I edycja projektu POKL.09.01.02-14-334/13 Pt. „Staż-klucz do rynku pracy”, realizowanego przez Powiat Lipski, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

  Dodany 10.11.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.15.2014 dotyczącego dostarczenia artykułów i materiałów biurowych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 12.09.2014r. wybrano ofertę:„Signal” Andrzej Biesiada, ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Św.

  Dodany 12.09.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 15/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.  

  Dodany 1.09.2014 przez Administrator

 • Spotkanie z PUP

  W dniu 24.06.2014r. na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt. „Staż-klucz do rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z przedstawicielem PUP w Lipsku Panią A. Zając. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży ze strukturą rynku pracy i zatrudnienia, z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi.

  Dodany 10.07.2014 przez Administrator

 • Szkolenie BHP

  W dniach 11.06.2014 i 13.06.2014r. uczestnicy projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt „Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w szkoleniu z bhp i ppoż. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi przepisami z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami i postępowaniem w przypadku pożaru a także uzyskali wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy. Oprócz wiedzy teoretycznej brali udział w ćwiczeniach. 

  Dodany 10.07.2014 przez Administrator

 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe

  W ramach projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt. „Staż-klucz do rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 BO, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Solcu n/Wisłą oraz Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku uczestniczyło w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  Dodany 10.07.2014 przez Administrator

 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

  Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania w projekcie
  POKL.09.01.02-14-334/13 „Staż - klucz do rynku pracy”

  Dodany 3.07.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.13.2014 dotyczącego dostarczenia artykułów i materiałów biurowych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 17.06.2014r. wybrano ofertę:

  Dodany 18.06.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam,  że  w  postępowaniu  w  trybie  zapytania  ofertowego  nr EKST.042.28.3.14.2014 dotyczącego dostarczenia komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych z oprogramowaniem i telefonu stacjonarnego w ramach projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 17.06.2014r. wybrano ofertę:

  Dodany 17.06.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 14/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz telefonu stacjonarnego w ramach projektu.

  Dodany 6.06.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 13/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.

  Dodany 6.06.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.12.2014 dotyczącego wykonania, dostarczenia i montaż mebli oraz foteli biurowych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 30.05.2014r. wybrano ofertę:

  Dodany 2.06.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam,  że  w  postępowaniu  w  trybie  zapytania  ofertowego  nr EKST.042.28.3.11.2014 dotyczącego uszycia i dostarczenie odzieży roboczej i odzieży ochronnej w ramach projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 26.05.2014r. wybrano ofertę:

  Dodany 27.05.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 12/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie, dostarczenie i montaż mebli biurowych i foteli biurowych w ramach projektu.

  Dodany 22.05.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.10.2014 dotyczącego dostarczenia szaf ubraniowych BHP w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 19.05.2014r. wybrano ofertę:

  Dodany 20.05.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 11/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na uczycie i dostarczenie odzieży roboczej i odzieży ochronnej w ramach projektu.

  Dodany 16.05.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.9.2014 dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia BHP i PPoż wstępnego w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 12.05.2014r. wybrano  ofertę:

  Dodany 13.05.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 10/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie szaf ubraniowych BHP w ramach projektu.

  Dodany 9.05.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.8.2014 dotyczącego dostarczenia artykułów i materiałów  dekoratorsko-plastycznych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 05.05.2014r. wybrano następujące oferty:

  Dodany 6.05.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.7.2014 dotyczącego dostarczenia artykułów i materiałów  dekoratorsko-plastycznych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 05.05.2014r. wybrano następujące oferty:

  Dodany 6.05.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 9/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na prowadzenie wstępnego szkolenia bhp i ppoż w ramach projektu.

  Dodany 30.04.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 8/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.

  Dodany 23.04.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 7/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów dekoratorsko-plastycznych w ramach projektu.

  Dodany 23.04.2014 przez Administrator

 • Udział w XXI Międzynarodowych Targach Edukacyjnych

  7 marca 2014 uczestnicy projektu „Staż-klucz do rynku pracy” wzięli udział w XXI Międzynarodowych Targach Edukacyjnych PERSPEKTYWY w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami OKE w Warszawie, na temat „Jak osiągnąć sukces na maturze z j. polskiegoi matematyki?” Na targach uczniowie mogli także zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski oraz szkół policealnych, a także z ofertą szkół zagranicznych. Na targach prezentowało się blisko  sto uczelni, umożliwiając młodzieży na bezpośrednie dotarcie do ich oferty kształcenia.

  Dodany 17.03.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.6.2014 dotyczącego dostarczenia filmów edukacyjnych DVD o tematyce zawodowej oraz testu do badania preferencji i predyspozycji zawodowych  w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 12.03.2014r. wybrano następujące oferty:

  Dodany 13.03.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 6/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie filmów edukacyjnych o tematyce zawodowej oraz testu do badania preferencji i predyspozycji zawodowej  w ramach projektu. Opis przedmiotu zamówienia: - filmy edukacyjne o tematyce zawodowej  oraz testy do badania predyspozycji i preferencji zawodowych w ramach projektu

  Dodany 3.03.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.5.2014 dotyczącego dostarczenia artykułów i materiałów biurowych w ramach  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 20.02.2014r. wybrano ofertę: „Signal” Andrzej Biesiada, ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Św.

  Dodany 24.02.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.4.2014 dotyczącego usługi transportowej- przewozu uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 13.02.2014r. wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.

  Dodany 14.02.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.3.2014 dotyczącego dostarczenia pakietów edukacyjnych dla uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 13.02.2014r. wybrano ofertę: „Biuro Plus” Zbigniew Jakubczyk, ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom.

  Dodany 13.02.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 5/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.

  Dodany 11.02.2014 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.2.2014 dotyczącego wyłonienia prowadzącego zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 03.02.2014r. wybrano ofertę pani Małgorzaty Rotmańskiej.

  Dodany 4.02.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 4/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na usługę transportową – przewóz uczestników projektu „Staż-klucz do rynku prac”, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i Liceum Ogólnokształcącego w Solcu n/Wisłą na XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERPSEKTYWY 2014 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.   

  Dodany 4.02.2014 przez Administrator

 • Zapytanie ofertowe nr 3/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie pakietów edukacyjnych w ramach projektu

  Dodany 3.02.2014 przez Administrator

 • POKL

  Zapytanie ofertowe nr 2/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski, Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu..   

  Dodany 23.01.2014 przez Administrator

 • POKL

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.1.2014 dotyczącego opracowania i wydruku plakatów promocyjnych projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 21.01.2014r. wybrano ofertę: „RAPO-Grupa” Piotr Rybiński, Kijanka 30A, 27-312 Chotcza Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 60,00 zł /sześćdziesiąt złotych/

  Dodany 23.01.2014 przez Administrator

 • POKL

  Zaproszenie do projektu ”Staż-klucz do rynku racy”

  Powiat Lipski zachęca uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i w Solcu nad Wisłą  do udziału w projekcie ”Staż-klucz do rynku racy” Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do uczniów I i II klas Liceum Ogólnokształcącego z Lipska i Solca nad Wisłą..

  Dodany 20.01.2014 przez Administrator

 • POKL

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY - Powiat Lipski, ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.   

  Dodany 14.01.2014 przez Administrator