Staż - klucz do rynku pracy II edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki » Staż - klucz do rynku pracy II edycja

 • Logo POKL
  Logo POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 • Podsumowanie

  Podsumowanie projektu.

  31.08.2015 zakończyła się realizacja projektu „POKL09.01.02-14-334/13 pt „Staż klucz do rynku pracy”. Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionie” Poddziałanie 9.1.2  „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  Dodany 31.08.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.11.2015 dotyczącego usługi cateringowej przy obsłudze konferencji podsumowującej z realizacji projektu  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu  14.08.2015r. wybrano ofertę:

  Dodany 14.08.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i obsługę cateringową podczas konferencji podsumowującej realizację projektu.  

  Dodany 1.08.2015 przez Administrator

 • Bezpłatne obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż

  W dniach 20 maja i 22 maja  2015r. uczestnicy projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt. „Staż - klucz do rynku pacy”  współfinansowanego z  Unii Europejki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli bezpłatne obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż.

  Dodany 16.06.2015 przez Administrator

 • Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy

  Uczestnicy projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt. „Staż - klucz do rynku pacy”  współfinansowanego z  Unii Europejki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku 

  Dodany 16.06.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.10.2015 dotyczącego opracowania i wydruku dzienników stażu, certyfikatów oraz wydruku folderów/raportów z realizacji projektu  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu  16.06.2015r. wybrano ofertę:

  Dodany 16.06.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk dziennika stażu i certyfikatów oraz folderu sprawozdawczo - promocyjnego z realizacji projektu w ramach projektu.

  Dodany 1.06.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.9.2015 dotyczącego zakupu artykułów i materiałów biurowych  w projekcie  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 29.05.2015r. wybrano ofertę:

  Dodany 1.06.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.8.2015 dotyczącego zakupu odzieży ochronnej i odzieży roboczej  w projekcie  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 20.05.2015r. wybrano ofertę: Zdzisław Zgoda, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Ul. Otwocka 7, 03-759 Warszawa

  Dodany 20.05.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.  

  Dodany 20.05.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.7.2015 dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów i artykułów dekoratorsko - plastycznych  w ramach  projektu  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 19.05.2015r. wybrano ofertę: a) do Cz I LCK - EDU – CENTRUM  Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław -  wartość przedmiotu zamówienia  1 814,60 zł / jeden tysiąc osiemset czternaście złotych 60/100/, b) do Cz II WTZ EDU – CENTRUM  Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5, 53-440 Wrocław – wartość przedmiotu zamówienia 2 476,20 zł / dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 20/100/

  Dodany 19.05.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na uszycie i dostarczenie odzieży roboczej i odzieży ocghornnej w ramach projektu.

  Dodany 8.05.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów dekoratorsko -plastycznych w ramach projektu.  

  Dodany 8.05.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 6/2015 dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. -Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r., ze zmianami), w związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko wyłonieniono prowadzącego wstępne szkolenia bhp i ppoż w ramach projektu.

  Dodany 23.04.2015 przez Administrator

 • Wyjazd studyjny na XVIII Targi Pracy w Kielcach.

  17 marca 2015 r. 34 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i Liceum Ogólnokształcącego w Solcu n/Wisłą,  uczestników  projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt „Staż – klucz do rynku pracy” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na  XVIII Targi Pracy w Kielcach.

  Dodany 20.04.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na wyłonienie prowadzącego wstępne szkolenia bhp i ppoż w ramach projektu.

  Dodany 10.04.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.5.2015 dotyczącego usługi transportowej- przewozu uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 06.03.2015r. wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.

  Dodany 9.03.2015 przez Administrator

 • XXIII Międzynarodowy salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2015

  W dniu 27 lutego 2015 r. uczestnicy projektu POKL.09.01.02-14-334/13 pt „Staż – klucz do rynku pracy” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2015 organizowane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

  Dodany 2.03.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na usługę transportową – przewóz uczestników projektu „Staż-klucz do rynku prac”, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i Liceum Ogólnokształcącego w Solcu n/Wisłą na XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy  w Kielcach w dniu 17 marca 2015.

  Dodany 25.02.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.4.2015 dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów i artykułów biurowych w ramach kosztów pośrednich w projekcie  "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 20.02.2015r. wybrano ofertę: P.U.H  „SIGNAL”, Andrzej Biesiada, ul. Kilińksiego 35B, 27-400 Ostrowiec Św.

  Dodany 23.02.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.3.2015 dotyczącego usługi transportowej- przewozu uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy" w dniu 16.02.2015r. wybrano ofertę: Przewozy Pasażerskie „OLMAS", Magdalena Gołąb-Surowiec, os. Wzgórze 6/15 27-530 Ożarów.

  Dodany 16.02.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów i artykułów biurowych w ramach projektu.  

  Dodany 11.02.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJĄCY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na usługę transportową - przewóz uczestników projektu „Staż-klucz do rynku prac”, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i Liceum Ogólnokształcącego w Solcu n/Wisłą na XXII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERPSEKTYWY 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 27 lutego 2015r.

  Dodany 4.02.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.2.2015 dotyczącego dostarczenia pakietów edukacyjnych dla uczestników projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 21.01.2015r. wybrano ofertę: „ADVER MEDIA” ul. Miła 9, 26-600 Radom

  Dodany 21.01.2015 przez Administrator

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr EKST.042.28.3.1.2015 dotyczącego wyłonienia prowadzącego zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu POKL.09.01.02-14-334/13 "Staż-klucz do rynku pracy” w dniu 21.01.2015r. wybrano ofertę pani Małgorzaty Rotmańskiej zam. Jędrzejów 53,27-400 Ostrowiec Św. – za cenę łączną 4 514,00 zł

  Dodany 21.01.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie pakietów edukacyjnych w ramach projektu. 

  Dodany 9.01.2015 przez Administrator

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

  W związku z realizacją projektu Nr: POKL.09.01.02-14-334/13 pt” Staż-klucz do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu.

  Dodany 9.01.2015 przez Administrator

 • Rekrutacja do udziału w projekcie ” Staż-klucz do rynku pracy ”

  Powiat Lipski zachęca uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku i w Solcu nad Wisłą  do udziału w projekcie ”Staż-klucz do rynku pracy”. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dodany 9.01.2015 przez Administrator