Struktura organizacyjna urzędu

 • Starosta

  pokój nr 24 (I piętro, tel. 3783011) - Sławomir Robert Śmieciuch - Starosta
  e-mail:   starostwo@powiatlipsko.pl

 • Wicestarosta

  pokój nr 26 (I piętro, tel. 3783011) - Maria Agnieszka Węgrzecka - Wicestarosta
  e-mail:   starostwo@powiatlipsko.pl

 • Urzędujący Członek Zarządu

  pokój nr 44 (II piętro, tel. 3783030) - dr Zbigniew Ostrach
  e-mail:  starostwo@powiatlipsko.pl

 • Wydział Administracyjno - Gospodarczy

  e-mail:  sekretarz@powiatlipsko.pl
  pokój nr 20 (I piętro, tel. 3783015 lub wew. 15) - Mateusz Kaproń - Sekretarz Powiatu,
  punkt obsługi interesanta  (parter, tel. 3783046 lub wew. 46) - Agnieszka Stępniewska - Referent,
  punkt obsługi interesanta  (parter, tel. 3783046 lub wew. 46) - Monika Mróz-Krygier - Pomoc administracyjna,
  pokój nr 21 (I piętro, tel. 3783021 lub wew. 21) - Beata Fijoł - Inspektor,
  pokój nr 25 (I piętro, tel. 3783011 lub wew. 11) - Marta Cieślik - Pomoc administracyjna,
  pokój nr 30 (II piętro, tel. 3783033 lub wew. 33) - Piotr Tkaczyk - Informatyk.
 • Wydział Finansowy

  e-mail:  skarbnik@powiatlipsko.pl, ksiegowosc@powiatlipsko.pl
  pokój nr 23 (I piętro, tel. 3783023 lub wew. 23) - Grażyna Maryniak-Gawrylik - Skarbnik Powiatu,
  pokój nr 13 (  parter, tel. 3783013 lub wew. 13) - Grzegorz Żwirkowski - Inspektor - kasjer,
  pokój nr 19 (I piętro, tel. 3783019 lub wew. 19) - Alicja Jakulewicz - Referent,
  pokój nr 19 (I piętro, tel. 3783019 lub wew. 19) - Zofia Marchewka - Inspektor,
  pokój nr 22 (I piętro, tel. 3783022 lub wew. 22) - Halina Kowalska - Inspektor,
  pokój nr 22 (I piętro, tel. 3783022 lub wew. 22) - Jolanta Szczepanek - Inspektor.
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

  e-mail:  geodezja@powiatlipsko.pl, sp@powiatlipsko.pl, podgik@powiatlipsko.pl
  pokój nr   2 (parter, tel. 3783031 lub wew. 31) - Leszek Dziadura - Naczelnik Wydziału,
  pokój nr   3 (parter, tel. 3783047 lub wew. 47) - Paulina Kamińska - Podinspektor,
  pokój nr   3 (parter, tel. 3783047 lub wew. 47) - Justyna Kulas - Inspektor,
  pokój nr   7 (parter, tel. 3783020 lub wew. 20) - Małgorzata Cheda - Przewodniczący ZUDP,
  pokój nr   7 (parter, tel. 3783020 lub wew. 20) - Magdalena Gawin - Taracha - Podinspektor,
  pokój nr   8 (parter, tel. 3783014 lub wew. 14) - Kamil Kapciak - Podinspektor,
  pokój nr   8 (parter, tel. 3783014 lub wew. 14) - Klaudia Pietrala - Młodszy referent,
  pokój nr   8 (parter, tel. 3783014 lub wew. 14) - Małgorzata Pastuszka - Młodszy referent,
  pokój nr 10 (parter, tel. 3783010 lub wew. 10) - Angelika Pytlak - Młodszy referent (zast),
  pokój nr 11 (parter, tel. 3783025 lub wew. 25) - Joanna Olender - Pomoc administracyjna,
  pokój nr 12 (parter, tel. 3783012 lub wew. 12) - Kinga Lenart - Referent.
 • Wydział Komunikacji i Transportu

  e-mail:  kmt@powiatlipsko.pl, tel. 48 3320342, tel/fax. 48 3320216
  Lokalizacja wydziału: 27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 4
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Paweł Lizner - Naczelnik Wydziału,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Katarzyna Liberska - Inspektor,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Edyta Majewska - Inspektor,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Agata Majewska - Podinspektor,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Marlena Gajewska - Referent,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Ewa Góralska - Referent,
  Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Łukasz Tuszyński - Podinspektor (zast).
 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

  e-mail:  budownictwo@powiatlipsko.pl  srodowisko@powiatlipsko.pl
  pokój nr 40 (II piętro, tel. 3783026 lub wew. 26) - Witold Stachurski - Naczelnik Wydziału,
  pokój nr 37 (II piętro, tel. 3783037 lub wew. 37) - Andrzej Łyjak - Inspektor,
  pokój nr 37 (II piętro, tel. 3783037 lub wew. 37) - Czesław Stanek - Geolog powiatowy (wtorek 7.30 - 15.30),
  pokój nr 38 (II piętro, tel. 3783037 lub wew. 37) - Anna Mital-Wiśniewska  - Inspektor,
  pokój nr 38 (II piętro, tel. 3783037 lub wew. 37) - Sylwia Dzik - Specjalista ds. lasów nadzorowanych,
  pokój nr 39 (II piętro, tel. 3783026 lub wew. 26) - Monika Pastuszka  - Inspektor,
  pokój nr 39 (II piętro, tel. 3783026 lub wew. 26) - Katarzyna Mamcarz  - Pomoc administracyjna,
  pokój nr 41 (II piętro, tel. 3783041 lub wew. 41) - Włodzimierz Misiak  - Inspektor.
 • Referat Promocji i Rozwoju

  e-mail:  pir@powiatlipsko.pl, promocja@powiatlipsko.pl, rozwoj@powiatlipsko.pl
  pokój nr 34 (II piętro, tel. 3783034 lub wew. 34) - Agnieszka Skrobisz - Kierownik referatu,
  pokój nr 35 (II piętro, tel. 3783034 lub wew. 34) - Joanna  Sfora - Referent,
  pokój nr 35 (II piętro, tel. 3783034 lub wew. 34) - Violetta Gajewska - Pomoc administracyjna,
  pokój nr 36 (II piętro, tel. 3783034 lub wew. 34) - Kamil Kozieł - Referent.
 • Referat Edukacji i Sportu

  e-mail:  edukacja@powiatlipsko.pl, wekst@powiatlipsko.pl, oswiata@powiatlipsko.pl
  pokój nr 44 (II piętro, tel. 3783030 lub wew. 30) - dr Zbigniew Ostrach,
  pokój nr 43 (II piętro, tel. 3783029 lub wew. 29) - Sylwia Mroczkowska - Referent,
  pokój nr 43 (II piętro, tel. 3783029 lub wew. 29) - Monika Gołębiowska - Inspektor.
 • Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

  e-mail:  kryzys@powiatlipsko.pl
  pokój nr 32 (II piętro, tel/fax 3783032 lub wew. 32) - Krzysztof Furmanek - Inspektor, 
  pokój nr 32 (II piętro, tel/fax 3783032 lub wew. 32) - Mateusz Bryła - Podinspektor.
 • Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej

  e-mail:  zos@powiatlipsko.pl
  pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Ewelina Pisarek - Inspektor,
  pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Anna Zardzewiała - Inspektor.
 • Biuro Rady Powiatu

  e-mail:  brp@powiatlipsko.pl
  pokój nr 18 (I piętro, tel. 3783018 lub wew. 18) - Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu,
  pokój nr 17 (I piętro, tel. 3783017 lub wew. 17) - Małgorzata Szmit - Inspektor.
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  e-mail:  prk@powiatlipsko.pl
  pokój nr 17 (I piętro, tel/fax 3783017 lub wew. 17) - Małgorzata Szmit - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  Lokalizacja zespołu: 27-300 Lipsko, ul.Iłżecka 6
  e-mail:  pzoon@powiatlipsko.pl
  Budynek - ul. Iłżecka 6, (tel. 377-60-10, fax: 48 378-30-44) - Magdalena Gozdur - Przewodniczący Zespołu,
  Budynek - ul. Iłżecka 6, (tel. 377-60-10, fax: 48 378-30-44) - Ewelina Zielonka - Sekretarz Zespołu.
 • Inspektor Ochrony Danych

  e-mail:  iod@powiatlipsko.pl
  pokój nr 16 (I piętro, tel. 3783016 lub wew. 16) - Anna Zardzewiała - Inspektor.