Telefony

Wykaz numerów telefonów

Nr pokoju
Nazwa abonenta
Nr wewnętrzny
Nr miejski
Iłżecka 6
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Magda Gozdur, Ewelina Zielonka
-
3776010
POI-BP Punkt Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze - Agnieszka Stępniewska, Monika Mróz-Krygier 46 3783046
2
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy Leszek Dziadura
31
3783031
3
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Paulina Kamińska, Justyna Kulas
47
3783047
7
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Małgorzata Cheda, Magdalena Gawin-Taracha
20
3783020
8
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Klaudia Pietrala, Kamil Kapciak, Małgorzata pastuszka
14
3783014
10
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Angelika Pytlak
10
3783010
11
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Joanna Olender
25
3783025
12
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Kinga Lenart
12
3783012
13
Wydział Finansowy - Kasa - Grzegorz Żwirkowski
13
3783013
16
Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej,Inspektor Ochrony Danych - Anna Zardzewiała
16
3783016
17
Biuro Rady Powiatu - tel./fax - Małgorzata Szmit
17
3783017
17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel./fax - Małgorzata Szmit
17
3783017
18
Biuro Rady Powiatu - Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski
18
3783018
19
Wydział Finansowy - Alicja Jakulewicz, Zofia Marchewka
19
3783019
20
Sekretarz Powiatu - Mateusz Kaproń
15
3783015
21
Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Beata Fijoł
21
3783021
22
Wydział Finansowy - Jolanta Szczepanek, Halina Kowalska
22
3783022
23
Wydział Finansowy - Skarbnik powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik
23
3783023
24
Starosta - Sławomir Śmieciuch
11
3783011
25
Sekretariat - Marta Cieślik
11
3783011
25
FAX - sekretariat
44
3783044
26
Wicestarosta - Maria Węgrzecka
11
3783011
30
Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Informatyk
33
3783033
32 Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - tel./fax - Mateusz Bryła, Krzysztof Furmanek 32
3783032
34
Referat Promocji i Rozwoju - Agnieszka Skrobisz
34
3783034
35
Referat Promocji i Rozwoju - Violetta Gajewska, Joanna Sfora
34
3783034
36
Referat Promocji i Rozwoju - Kamil Kozieł
34
3783034
37
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Andrzej Łyjak, Czesław Stanek
37
3783037
38
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Anna Mital - Wiśniewska, Sylwia Dzik
37
3783037
39
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Monika Pastuszka, Katarzyna Mamcarz
26
3783026
40
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Naczelnik wydziału - Witold Stachurski
26
3783026
41
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Włodzimierz Misiak
41
3783041
42
 
42
3783042
43
Referat Edukacji i Sportu - Monika Gołębiowska, Sylwia Mroczkowska
29
3783029
44
Urzędujący Członek Zarządu - dr Zbigniew Ostrach
30
3783030
Partyzantów 4
Wydział Komunikacji i Transportu - Naczelnik Wydziału Paweł Lizner, Marlena Gajewska, Ewa Góralska, Katarzyna Liberska, Agata Majewska, Edyta Majewska, Łukasz Tuszyński
-
3320342