Tłumacz języka migowego

W celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i słabosłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, a także realizując zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Starostwo Powiatowe w Lipsku umożliwia korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz).


Informacja dotycząca usługi wideotłumacza

  • w Polskim Języku Migowym:

 

  • ​​​​​​​​​​​​​​w tekście do odczytu maszynowego:

Starostwo Powiatowe w Lipsku oferuje usługę wideotłumacza dla osób niesłyszących i słabosłyszących.
Można z niej skorzystać podczas wizyty w starostwie, bez konieczności wcześniejszego umawiania się. 
Usługa ta gwarantuje osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym stały dostęp do profesjonalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem Internetu.

Zaraz po wejściu do budynku przy ul. Rynek 1 na parterze po prawej stronie znajduje się Punkt Obsługi Interesanta. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu, na przykład posiadając przy sobie kartkę: „Chciałbym skorzystać z wideotłumacza”. Pracownicy Punktu Obsługi Interesanta bez zbędnej zwłoki zorganizują taką możliwość. Usługa wideotłumacza języka migowego jest bezpłatna i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.​​​​