Uchwała Nr CXX/271/2021 Zarząd Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja » Uchwała Nr CXX/271/2021 Zarząd Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r.

​​​​​​​w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”