Wydział Komunikacji i Transportu

Struktura organizacyjna urzędu » Wydział Komunikacji i Transportu

e-mail:  kmt@powiatlipsko.pl, tel. 48 3320342, tel/fax. 48 3320216
Lokalizacja wydziału: 27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 4
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Paweł Lizner - Naczelnik Wydziału,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Katarzyna Liberska - Inspektor,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Edyta Majewska - Inspektor,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Agata Majewska - Podinspektor,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Marlena Gajewska - Referent,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Ewa Góralska - Referent,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Łukasz Tuszyński - Podinspektor (zast).