Zakup koparko ładowarki

Dofinansowania WFOŚiGW » Zakup koparko ładowarki

Zakup koparko-ładowarki do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Zakup koparko ładowarki WFOŚiGW