Zakup ubrań specjalistycznych

Dofinansowania WFOŚiGW » Zakup ubrań specjalistycznych

  • Logo
    Logo

Zakupy dotowane przez WFOŚiGW w Warszawie

W 2019 roku Powiat Lipski realizuje zakup sprzętu z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. „Zakup ubrań specjalistycznych – nowe ubrania typu NOMEX na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.300,00 zł.

16.09.2019

 

Zakup ubranń